MENU  Contact   Aanmelden  
Naar ledenpagina's

Testen en de gezondheid van uw dieren

SomAby’s zijn doorgaans gezonde dieren!

Er zijn heel wat SomAby’s die de hoge leeftijd van meer dan twintig jaar (over de 100 jaar voor een mens!) bereikt hebben. 14 jaar tot een jaar of 17 is echter een mooie leeftijd voor de meeste (ras)katten.
Wèl zijn SomAby-eigenaren vaak zeer alert tot -soms- overbezorgd ten aanzien van hun druktemakers!
Ook zijn zij vaak vrij open over het reilen en zeilen van het ras.
Dat alles bij elkaar levert soms een wat vertekend beeld op.
Qua ziektegevallen of afwijkingen is er in de praktijk echter niet echt verschil met andere (ras)katten.
In het algemeen geldt wel: voorkom stress en overpopulatie.

Natuurlijk komen er ook onder SomAby’s kwalen en afwijkingen voor. Het zou raar zijn als dat niet zo was.
Er zijn sinds de definitieve intrede in ons land rond 1967 een aantal dieren overleden aan Amyloïdose en ook zijn er enkele, door PRA blind geworden, dieren gevonden.
Een ander erfelijk probleem dat bloedarmoede kan veroorzaken (Pyruvate Kinase Deficiëntie) speelt sinds ca 2001, evenals Patella Luxatie.
In vergelijking met het aantal gezonde Abessijnen is het aantal zieke dieren gelukkig laag.

Voor een aantal erfelijke aandoeningen is tegenwoordig een gentest beschikbaar. De meeste fokkers maken  daar tegenwoordig  vrij consequent gebruik maken.

Het advies van SAN is om bij alle fokdieren vooraf een DNA-test af te nemen en een test op Patella Luxatie.
Leden van SAN kunnen hun DNA-tests met korting laten uitvoeren door Combibreed.  U kunt de korting aanvragen als u inlogt op het ledendeel van de site.