MENU  Contact   Aanmelden  
Naar ledenpagina's

Voorbehoud publicaties SAN

SAN is een vereniging van fokkers en liefhebbers van het Somali en Abessijnen rasketten. Zij is geen verkoper of bemiddelaar van kittens en/of te herplaatsen katten.
SAN biedt de bij haar aangesloten fokkers een platform aan voor het aanbieden van kittens en herplaatsers.
Zij heeft geen verdere betrokkenheid bij fokkers, kittens of herplaatsers, noch bij de daadwerkelijke koop en verkoop van de kittens.
Zij controleert noch de fokkers, noch de kittens noch de herplaatsers. Ook draagt ze geen verantwoordelijkheid over de haar gepubliceerde informatie over kittens en/of herplaatsers en hun gezondheid.
Daarom is SAN niet verantwoordelijk of niet aansprakelijk voor de door de fokker aangeleverde informatie, waaronder de informatie over de kwaliteit en de gezondheid, van gepubliceerde kittens en herplaatsers.