MENU  Contact   Aanmelden  
Naar ledenpagina's

Hoe houden we onze Somaby's gezond?

SomAby’s zijn doorgaans gezonde dieren!
Er zijn heel wat SomAby’s die een hoge leeftijd tot meer dan twintig jaar (over de 100 jaar voor een mens!) bereikt hebben. Ongeveer 14 jaar tot een jaar of 17 is echter een mooie leeftijd voor de meeste (ras)katten.
Wèl zijn SomAby-eigenaren vaak zeer alert tot -soms- overbezorgd ten aanzien van hun druktemakers!
Ook zijn zij vaak vrij open over het reilen en zeilen van het ras.
Dat alles bij elkaar levert soms een wat vertekend beeld op.
Qua ziektegevallen of afwijkingen is er in de praktijk echter geen echt verschil met andere (ras)katten.
In het algemeen geldt: voorkom stress en overpopulatie.

Natuurlijk komen er ook onder SomAby’s kwalen en afwijkingen voor. Het zou raar zijn als dat niet zo was.
Er zijn sinds de definitieve intrede in ons land rond 1967 een aantal dieren overleden aan Amyloïdose en ook enkele door PRA blind geworden dieren gevonden.
Een ander erfelijk probleem dat bloedarmoede kan veroorzaken (Pyruvate Kinase Deficiëntie) speelt sinds ca 2001, net als Patella Luxatie.
Ten aanzien van het aantal gezonde Abessijnen is het aantal betrokken dieren gelukkig nog laag.
Voor een aantal van deze erfelijke aandoeningen is tegenwoordig een gentest beschikbaar, waarvan de meeste fokkers tegenwoordig ook vrij consequent gebruik maken. Het advies vanuit SAN is om bij alle fokdieren vooraf een gentest af te nemen en een test op Patella Luxatie.