MENU  Contact   Aanmelden  
Naar ledenpagina's

Dekkater opgeven

Graag publiceren wij uw dekkkater op onze site.
Lees voordat u uw dekkater registreert onderstaande aandachtpunten.
Uw dekkkater kan pas worden geregistreerd als hij eerder bij SAN is ingeschreven met DNA en/of fysieke testresultaten.

Geef hier uw dekkater op maar eerst uw testuitslagen.

Via de escortservice kunt u uw dekkater laten plaatsen op de site SOMABY.com.

Plaatsing van katers op de dekkaterlijst van SAN is kostenloos.

Elke door de eigenaar opgegeven dekkater wordt op de SAN site “somaby.com” gepubliceerd en regelmatig in Ticked geplaatst.
De dekkater wordt alleen in de dekkaterlijst opgenomen als van de kater tenminste de volgende informatie aan de dekkaterlijstbeheerder is verstrekt:

 • Kopie van de stamboom
 • Kopie van alle uitgevoerde DNA- en fysieke tests
  Het SAN vignet wordt geplaatst als een kater is getest voor PKdef, PRA rdAc en Patella Luxatie
 • Eventueel bekende kleurfactoren
 • Of de kater al dan niet levende nakomelingen heeft
 • Gewenste of vereiste entingen en tests voor de te dekken poes
 • Naam, adres en telefoonnummer van dekkatereigenaar
 • Duidelijke foto van de kater, bij voorkeur liggend formaat, maximale afmeting 600 X 400 pixels

Extra vermeldingen als karakter en huisvesting zijn niet verplicht, naar verhogen natuurlijk wel de attentiewaarde van de plaatsing.

De beheerder van de dekkaterlijst is niet aansprakelijk te stellen voor :

 • de juistheid van de gepubliceerde informatie
 • Fokkeuzes die uiteindelijk door de eigenaar van een fokpoes gedaan worden
 • Enig mogelijk conflict ontstaan tussen dekkatereigenaar en de eigenaar van een fokpoes
 • De wijze waarop dekkaters gehouden of gehuisvest worden

Testuitslagen

Testuitslagen worden vermeld bij escortservice, kitteninfo en de dekkaters. Voor de dekkaters is deze informatie verplicht, voor de fokpoezen vrijblijvend.
Zowel DNA-tests als fysieke tests worden gepubliceerd. Er kunnen via DNA-tests steeds meer erfelijke eigenschapen worden vastgesteld. Zodra een nieuwe test standaard wordt nemen we deze op in onze overzichten.

Uw tests worden alleen opgenomen als u een goed leesbare kopie van de originele uitslag bijvoegt of opstuurt naar de Escortservice